אדמנדא‏ > ‏

הזמנת ירקות משגב


משגב    משגב    משגב    משגב    משגב    משגב    משגב    משגב    משגב   

אם מעולם לא הזמנת ירקות איתנו - צריך לקרוא קודם על פרויקט
אדמנדא
וליצור קשר או לשלוח אימייל
 רשימת ההזמנות תסגר בכל יום שני בשעה 20:00 בדיוק, הירקות יאספו ויארזו בשלישי בערב או רביעי בבוקר.

בבקשה לכתוב רק מספרים תחת שם הירק בלי יחידות
היחידות שמופיעות עם המחיר - אלו היחידות שאנחנו מחשבים לפיהן

הזמנות של חצאי קילו - יתקבלו אם יושלמו בחצי קילו של מישהו אחר. אם לא, נעגל כלפי מעלה.

הזמנת ירקות שבועית


Comments