הקשר במקום הכשר

המוקש בנסיון לאמץ אורח חיים אקולוגי, הוא שאין פרמטרים קבועים ומוגדרים ל"מהו אקולוגי". כשבוחרים לאכול אוכל אורגני, למשל, יש לבדוק אם המוצר נושא עליו את החותמת של הרשות המפקחת. יש מי שדואג "להכשיר" מגדלים ויצרנים. אבל אורגני, לא תמיד פירושו אקולוגי ולאקולוגי אין "הכשר".

המצב המתואר דורש התבוננות, חשיבה והסקת מסקנות בלתי פוסקת, כאשר בוחרים לאמץ אורח חיים אקולוגי.

אנחנו מציעים שלא לפתח מערך פיקוח ואכיפה, רשימות כללים ותקנים, אלא להשאיר לכולנו את ההזדמנות להתבונן, לחשוב, לבדוק את ההקשר של הדברים ולקחת אחריות גדולה יותר על פרטים בחיינו.

Comments