קהילה מקומית

הפוטנציאל הטמון בבניית קהילה על בסיס סיפוק צרכים בסיסיים הוא עצום. כאשר מדובר על צריכת אוכל מקומי מהיישובים הכפריים הקרובים, יש מקום ליצירת חיבור אחראי בין הכפר לעיר שיעודד היווצרות קהילה מורחבת, בעלת אינטרס משותף, שיעודד שיתוף פעולה.

בקהילה כזאת יהיה קשר בלתי אמצעי בין היצרן לצרכן, תתפתח תקשורת בין יהודים לערבים (שהם רב המגדלים באזור) ואלו יאפשרו שיתופי פעולה תומכי חיים ויוצרי שפע.

כדי לאפשר מערך צריכה מקומי, יהיה על קבוצות תושבים להתארגן ביחד וכך יהיה טריגר ליצירת קהילות מקומיות קטנות, הלוקחות אחריות על צרכים בסיסיים במשותף.

Comments