כלכלה מקומית

"בבסיסם של תהליכים התפתחותיים במערכות מורכבות עומד המגוון ואילו בבסיסן של מערכות מנוונות ומתפוררות עומדת האחידות"

(לפי ארנולד טוינבי)

 שאיפתם של תאגידים, המוכרים דימויים שיוצרים את תרבות נייקי–קוקה-קולה–מקדונלדס–MTV, נעה לקראת סדטנדרטיזציה ואחידות. אכן, תוצאות ההתפוררות והניוון ניכרים בעולם – עוני, הרס סביבתי, התפרקות קהילות ואלימות.


"הגלובליזציה התאגידית מוליכה אותנו לכיוון אבולוציוני חסר מוצא.

לעומת התפתחות זו, מערכות כלכליות המורכבות מכלכלות מקומיות שמקיימות את עצמן יוצאות בכל מקום את המרחב הפוליטי, הכלכלי והתרבותי שבו אנשים יכולים למצוא את הדרך לעתיד המתאימה לשאיפותיהם, להיסטוריה שלהם, לתרבות ולמערכות האקולוגיות שמסביבם. מערכת גלובלית שמורכבת מכלכלות מקומית מסוגלת להשיג מה שכלכלה גלובלית אחת אינה מסוגלת – לטפח את המגוון העשיר והפורח של תרבויות מקומיות איתנות ולייצר את מגוון החוויות וההתנסויות החיוניו להעשרת הכלל.

הגלובליזציה הכלכלית מעצימה את תלותן של הרשויות המקומיות במוסדות גלובליים מרוחקים ומנותקים, חסרי נאמנות כלשהי למקום כלשהו, שמרכזים כוח ומשתלטים על משאבים מקומיים. ככל שהתלות החיצונית של הרשות המקומית גדולה יותר, כן פוחתת יכולתה למצוא בגבולה פתרונות מספקים לבעיותיה. אף שהמצדדים בגלובליזציה הכלכלית טוענים תמיד כי הגלובליזציה יוצרת תלות הדדית ואינטרסים משותפים, טיעון זה אינו אלא הצגה מוטעית של הדברים. מה שמתרחש למעשה הוא תהליך שבו נוצרת תלות הולכת וגדלה של בני האדם והרשויות המקומיות בתאגידים הגלובליים ובשווקים הפיננסיים. בגלל התלות הזאת ניצבים האנשים והרשויות המקומיות אלה כנגד אלה בתחרות הרסנית להישרדות כלכלית – תופעה שמעניקה עוד כוח למרכז."

(מתוך: כשהתאגידים שולטים בעולם, דיוויד קורטן)


מטרתה של מערכת כלכלית מקומית, היא להשאיר כמה שיותר משאבים ואנרגיה באזור מצומצם, כדי שתושבי אותו איזור יהנו משפע גדול ככל האפשר. זהו שפע אמיתי, שניתן להעריך אותו כראוי, בניגוד לשפע המדומה של חברת הראווה המקיפה אותנו כיום. שיפור משמעותי באיכות החיים (תוך שינוי בלתי נמנע באורח החיים) יכול להיות פועל יוצא ישיר מערכת כלכלית מקומית פעילה.

מדוע פועל יוצא ישיר?

כיוון שכאשר תאגיד כלשהו, חקלאי או תעשייתי, פועל באזור שלי והבעלים והמנהלים הבכירים שלו נמצאים בארה"ב (או באירפה, או ביפן), אין להם שום זיקה למקום ושום אחריות כלפיו. הם רק נהנים מהרווחים שהפיקו, תוך הטלת התוצאות על הקהילה המקומית (החצנת עלויות).

לעומת זאת, כאשר עסקים קטנים פועלים במקום בו גרים בעליהם, הם הנהנים והסובלים מתוצאות מעשיהם. אין להם ברירה, אלא לקחת אחריות, כיוון שקיימת זיקה רבה בינם לבין המקום. אם הם יכניסו תכנים פרסומיים לתוך מערכת החינוך – הילדים שלהם יספגו אותם. אם הם יזהמו את המים, האוויר או האדמה, הילדים שלהם והם עצמם יספגו את הזיהום לגופם. אם הם ישתלטו בכוח כספם על המרחב הציבורי, הם לא יוכלו להינות ממרחב ציבורי בעצמם. וכך הלאה.

במצב השני, יש סיכויים רבים לשיפור איכות החיים. המוטיבציה להקים עסקים קטנים ומקומיים, תגבר, אם נעדיף לצרוך מוצרים מעסקים כאלו.


 


                                                 שוק חופשי בירושלים


אפשר לקחת את כל העניין צעד או שניים קדימה ולקדם בעוד דרכים כלכלה מקומית. כסף מקומי, למשל, הוא שיטה מעניינת שנוסתה במקומות שונים בעולם. אפשר להיכנס לאתר בדידות ולקרוא עוד.

ועוד לא דיברנו על כלכלת מתנות...

 

 

אם יש לך התנסות מעניינת בכסף מקומי או בסוג אחר של כלכלה מקומית, או מחשבות ורעיונות, את/ה מוזמן/ת לכתוב אלי ואתן לך גישה לאתר. אז, תוכל/י לפתוח דף בנושא.


Comments