מי אנחנו?

משאבים מקומיים
קבוצת משאבים מקומיים היא קבוצת יזמות לקידום השימוש במשאבים מקומיים ולקידום כלכלה מקומית בגליל.

מה ומי בקבוצה?

ליאת טאוב – פרויקט תפריט מקומי, חנות חינם

עדיאל שניאור – חינוך סביבתי רדיקלי
 
אופק און בר - סדנאות טבעונאות מקומית


הקבוצה פתוחה לא/נשים עם חלומות ויוזמה!

 Comments